Author Topic: KIMIA  (Read 4400 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline toni

  • Global Moderator
  • VIP
  • *****
  • Posts: 3.653
  • Postimet: +3/-1
  • Gender: Male
KIMIA
« Reply #1 on: May 17, 2009, 10:17:34 AM »
Degët e Kimisë

Kimia Inoorganike
Kimia Organike
Termokimia
Biokimia
Kimia koloidale
Kimia nukleare

Historia e Kimisë

Lënda e Kimisë ka një histori të gjatë.Supozohet që emri Kimi rrjedh nga Egjiptasit e vjetër të cilët lymin e lumit Nil që paraqitej kur Nili vërshonte e quanin Hem i cili edhe vetë kishte të bënte me një përzierje në mes të ujit dhe dheut.Emri Hem më vonë u transformua në shumë gjuhë si në Anglisht "Chem,Chemistry" në Gjermanisht "Chemie" si dhe Shqip "Kimi". Supozimi i dytë vihet në bazë të disa lëmive që i themeloi Robert Boyle e që kishin lidhje me "alchemy".Vepra e tij "The Skeptical Chymist" në vitin 1661 spjegon më së miri prejardhjen e kësaj shkencë.


Kontribues në lëminë e Kimisë
Në lëminë e Kimisë kontribut të madh kanë dhënë shumë shkencëtar duke filluar nga Robert Boyle,Antoine Lavoisier,Berceliusi,Friedrich Wohler,Lui de Broli si dhe shumë e shumë të tjerë që lejuan lulëzimin e përgjithshëm të kësaj shkencë

Kimia organike studion substancat me përmbajtje karboni, hidrogheni dhe disa lende te tjeraqe ndodhen kryesisht te gjallesat.

Kimia inorganike studion substancat e natyres jo te gjallë.

Kimia analitike meret me percaktimin e perberjes cilesore dhe sasiore te substancave.

Kimia fizike e specialituar ne zbulimin dhe pershkrimin e bazave teorike qe shpjegojnë sjelljen e substancave kimike.

Biokimia studion perberjet dhe ndryshimet e tyre te gjallesat.